Trang chủ >> ứng dụng >> Công cụ >> Fast Cleaner - Speed Booster
Fast Cleaner - Speed Booster icon

Fast Cleaner - Speed Booster APK

299538 votes
Get it on

Cách chơi trên máy tính?

Bước 1:Đảm bảo bạn đã cài đặt Giả lập Android KOPLAYER trên hệ thống WINDOWS.

Chơi trên máy tính

Bước 2: Tải Fast Cleaner - Speed Booster APK.

Tải xuống APK ((5.44MB)

Bước 3: Dùng chuột kéo tập tin Fast Cleaner - Speed Booster Apk vào KOPKOPLAYER đểbắt đầu cài đặt.

Bước 4: Tốt lắm! Bây giờ bạn có thể chơi Fast Cleaner - Speed Booster trên máy tính với trên KOPLAYER.

Tại sao chúng tôi khẳng định APK an toàn 100%?

Phiên bản mới nhất 1.1.4

Ngày phát hành

Phân loại Free Công cụ ứng dụng

Yêu cầu Android 4.1+

Tác giả powerd dev team

The description of Fast Cleaner - Speed Booster

Dịch
Has your phone become slow, hung or out of space? Fast Cleaner is the best speed booster and junk file cleaner to make phone faster and restore memory space. It can boost phone speed by 50% and save battery power by 20%.
Only 2 MB, Fast Cleaner can clean cache, junk files to reclaim storage; stop unnecessary apps in background to clean RAM and speed up your Android phone; and stop apps from auto-start to save battery power.

Main Features
★ Speed Booster
★ Cache Cleaner
★ Memory Booster
★ Battery Saver
★ CPU Cooler
★ Root Free

Speed Booster
With one-tap boost, this Android accelerator makes phone faster by 50%. This speed booster and cleaner makes your Android phones reborn with better user experience.
Cache Cleaner
With perfect accuracy, this cache cleaner can detect and clean cache junks, ads files, obsolete trash, memory cache and other junk file to reclaim storage.
Memory Booster
By clean unnecessary apps running in background, this speed booster frees up memory (RAM), and save battery by 20%. Even better, the durable boost effect keeps your phone run in super faster speed.
Battery Saver
Fast Cleaner is also a useful battery saver, helping you monitor memory usage and intelligently detect highly memory-consuming apps. After speed boost, it can stop unnecessary processes and save battery by 20%.
CPU Cooler
Detect and clean apps that cause overheating. In one tap memory boost, cool down mobile in seconds.

Khác >>

Làm thế nào chơi Fast Cleaner - Speed Booster trên máy tính

Download (FREE)Tải xuống và Cài đặt KOPLAYER Giả lập Android. Nhấn vào đây để tải xuống: Tải xuống (Miễn phí)

Chạy giả lập Android KOPLAYER và đăng nhập Google Play Store

Mở Google Play Store và tìm kiếm Fast Cleaner - Speed Booster Tải xuống

Cài đặt Fast Cleaner - Speed Booster và khởi động chương trình

Tuyệt vời! Bây giờ bạn có thể chơi Fast Cleaner - Speed Booster trên máy tính rồi.

Tại sao chúng tôi khẳng định APK an toàn 100%?

Khi có tài khoản muốn tải tập tin APK từ Apk.koplayer.com, chúng tôi sẽ Kiểm tra Tập tin APK tương ứng trên Google Play và cho phép người dùng tải trực tiếp (Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ lưu trữ vào bộ nhớ đệm ). Nếu tập tin APK không tồn tại trên Google Play, Chúng tôi sẽ tìm kiếm trên bộ nhớ đệm cũng như các trang tải Apk khác được công nhận . Như hình dưới đây, tập tin APK từ Google Play.

DOWNLOAD KOPLAYER…

Download KOPLAYER Android Emulator to
play Fast Cleaner - Speed Booster on PC